Pregled podataka po nivoima obrazovanja

22. nedjelja (22.02.2021. - 26.02.2021.)

Predškolsko obrazovanje

Podaci u ovom odjeljku odnose se na djecu i zaposlene u svim predškolskim ustanovama u Crnoj Gori, privatnim i državnim.

Pregled je nedjeljni, a na ovom portalu možete pratiti sve nedjelje u školskoj 2020/21. godini.

Procenti u graficima predstavljaju procenat djece / nastavnika određene kategorije (svi, novooboljeli, oboljeli, u samoizolaciji) u nekoj zoni / opštini u odnosu na ukupan broj djece / nastavnika iste kategorije u svim zonama ili svim opštinama.

U nedjeljama kada su škole zatvorene ne prati se statistika novooboljele i oboljele djece i zaposlenih.
Ukupan broj predškolskih ustanova - 43
Broj zatvorenih predškolskih ustanova - 3
Ukupan broj djece - 21300
Ukupan broj nastavnika - 1608
Broj novooboljele djece - 5
Broj novooboljelih nastavnika - 15
Broj oboljele djece - 9
Broj oboljelih nastavnika - 33
Broj djece u samoizolaciji - 89
Broj nastavnika u samoizolaciji - 34

Osnovno obrazovanje

Podaci u ovom odjeljku odnose se na učenike i zaposlene u svim osnovnim školama u Crnoj Gori, privatnim i državnim, kao i u resursnim centrima.
U prvom polugodištu (od 1. do 14. nedjelje) samo su učenici od I do VI razreda pohađali nastavu u školi i u tom periodu pratili su se podaci za njih. Od 18. nedjelje podaci se odnose na učenike svih razreda.
Pregled je nedjeljni, a na ovom portalu možete pratiti sve nedjelje u školskoj 2020/21. godini.

Procenti u graficima predstavljaju procenat djece / nastavnika određene kategorije (svi, novooboljeli, oboljeli, u samoizolaciji) u nekoj zoni / opštini u odnosu na ukupan broj djece / nastavnika iste kategorije u svim zonama ili svim opštinama.

U nedjeljama kada su škole zatvorene ne prati se statistika novooboljele i oboljele djece i zaposlenih.
Ukupan broj osnovnih škola - 170
Broj zatvorenih osnovnih škola - 10
Ukupan broj učenika - 68629
Ukupan broj nastavnika - 6309
Broj novooboljelih učenika - 152
Broj novooboljelih nastavnika - 65
Ukupan broj oboljelih učenika - 288
Ukupan broj oboljelih nastavnika - 117
Broj učenika u samoizolaciji - 1235
Broj nastavnika u samoizolaciji - 128

Srednje obrazovanje

Podaci u ovom odjeljku odnose se na učenike i zaposlene u svim srednjim školama u Crnoj Gori, privatnim i državnim, kao i u resursnim centrima.
U prvom polugodištu (od 1. do 14. nedjelje) samo su učenici prvog razreda pohađali nastavu u školi i u tom periodu pratili su se podaci za njih. Od 18. nedjelje podaci se odnose na učenike svih razreda.
Pregled je nedjeljni, a na ovom portalu možete pratiti sve nedjelje u školskoj 2020/21. godini.

Procenti u graficima predstavljaju procenat djece / nastavnika određene kategorije (svi, novooboljeli, oboljeli, u samoizolaciji) u nekoj zoni / opštini u odnosu na ukupan broj djece / nastavnika iste kategorije u svim zonama ili svim opštinama.

U nedjeljama kada su škole zatvorene ne prati se statistika novooboljele i oboljele djece i zaposlenih.
Ukupan broj srednjih škola - 58
Broj zatvorenih srednjih škola - 2
Ukupan broj učenika - 26953
Ukupan broj nastavnika - 3191
Broj novooboljelih učenika - 161
Broj novooboljelih nastavnika - 22
Ukupan broj oboljelih učenika - 258
Ukupan broj oboljelih nastavnika - 49
Broj učenika u samoizolaciji - 419
Broj nastavnika u samoizolaciji - 64